Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Optek-Danulat GmbH

Tillverkare av optísk mätutrustning för mätning av exempelvis koncentration, fasseparation, turbiditet eller olja i vatten i processindustrin. Användningsområdet är stort och produkterna återfinns bl.a. hos mejerier, bryggerier och livsmedelstillverkare, färg- och kemikalieindustrin, samt för detektion av glykol i vatten för avisning på flygplatser.

Till leverantöres hemsida

KONTAKTPERSON

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik