Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

C4000-fotometrisk-omvandlare_1

C4000 fotometrisk omvandlare

C4000 – fotometrisk omvandlare
Den fotometriska omvandlaren Control 4000 är dimensionerad för användning med optek-sensorer (UV-, VIS-, NIR- strålljussensorer; ultraviolett, synligt område, nära infrarödområdet).

På grafikdisplayen kan absorbtion, transmission och koncentration i realtid och i en valfri enhet som CU, OD, %-Tr., ppm (DE), EBC, FTU, g/l och många andra visas.

Mätvärdena kan även framställas som klartext, balk- eller trendvisning. Fabriksnollpunkten är en extra funktion för strålljussensorer. En sekundär användarnollpunkt finns tillgänglig för tilläggs-offset. Dessutom kan offset och faktor anpassas. Denna manuella inställning kan användas för kompensation av långvariga processpecifika störningar.

Kontakta oss för mer information:

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik

Control 4000 finns tillgänglig med olika konfigurationer för att uppfylla kraven på olika processkrav.

  • Flera fotometriska sensorer
  • Flera parametersatser
  • Flera överföringstabeller
  • Datalogg
  • Fabriksnollpunkt för strålljus-sensorer
  • Fjärrstyrning
  • Explosionsskyddade utföranden, FM och ATEX