Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Upplev Christian Berner

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.
Vi nöjer oss inte med att tillhandahålla rätt produkter, utan erbjuder tjänster som gör att du alltid kan förvänta dig någonting mer. På så sätt förbättrar vi dagligen industrier i hela Norden.

Ledande partner för långsiktigt hållbara tekniska lösningar

Våra produkter och vår kompetens förbättrar industrier över hela Norden. Vi ser till att algceller krossas på ett effektivt sätt, att dämpningsmaterialet i helikopterplattor klarar ansträngningarna och att rent dricksvatten säkras – bland mycket annat. Oavsett vilken bransch du är verksam inom kan du alltid förvänta dig mer när du samarbetar med oss.

Christian Berners styrkor

Hög teknisk kompetens, service och leverans

Tack vare våra tekniskt utbildade säljare kan vi redan i inledningen av våra kundrelationer säkerställa att våra produkter och tjänster inte bara är anpassade för ändamålet - de bidrar också till så låga produktionskostnader som möjligt.

Långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med över 125 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi beslutsprocessen.

Skapar hållbara värden för kundens verksamhet

Med våra produkter och system har vi möjligheten att minska våra kunders miljöpåverkan. Och förutom de miljömässiga vinsterna skapar våra tekniska lösningar också ekonomiska fördelar för våra kunder - det är vad vi kallar hållbarhet.

Hållbarhet

Vi sätter alltid hållbarhet i fokus

I och med globalisering, klimatförändringar och en ökad urbanisering ställs högre och i vissa fall helt nya krav på industrier. Vi tar oss an utmaningen genom att satsa på innovationer, skapa system som minskar behovet av service och underhåll samt effektivisera våra kunders produktionsprocesser.