Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Tysta miljöer

Vi levererar vibrations- och bullerdämpande material och lösningar som skapar rätt akustisk miljöer.

Att uppfatta rätt ljud och minimera de oönskade

En god ljudmiljö handlar om att kunna höra det man vill höra utan att störas av buller och vibrationer från omvärlden. Hemma vill man inte höra grannens steg eller trafikbuller från gatan eller järnvägen. På konsert är det musiken som ska stå i centrum och i en verksamhetslokal vill man kunna tala med varandra även i full produktion.

Bygg, industri och infrastruktur

När städer växer och förtätas ställs höga krav på byggtekniker och att det blir rätt från början. Fler och fler byggnader får träkonstruktioner av klimatskäl och våra lösningar dämpar ljud och vibrationer i bland annat modulhus, träningslokaler och hotell. I industrin handlar det ofta om att vibrationsisolera maskiner eller att ljudisolera lokaler. När det gäller buller och stomljud från spårbunden trafik siktar vi på att eliminera ljudet vid källan genom att dämpa vibrationer från rälsen eller använda avskärmningar.

11 hållbara städer och samhällen