Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Påsfilter

Absolutfilter
Partiklar filtreras bort med en given effektivitet som är angiven av tillverkaren.
Teoretiskt är detta 100%

Nominell filtrering
Delvis avskiljning av partiklar av en viss partikelstorlek. Varierar vanligtvis mellan 50-98 % beroende på tillverkarens specifikation.

Användningsområde: Kondensat, polisfilter före UF Filter, fjärrvärme och processvatten.