Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

HF Scientific, Inc.

Tillverkare av instrument för kontroll av vattenkvalitet i ett flertal applikationer. Den primära försäljningen består av turbiditets- och transmissionsmätare för onlinemätning på kommunala vatten- och avloppsverk.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSONER

Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Samordnare Kommunalt VA, Miljö- och processteknik
Hansi Gerhardsson
Hansi Gerhardsson
Teknisk säljare, Miljö- och processteknik