Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Turbiditetsmatare-for-vattenverk-och-industri_1

Turbiditetsmätare för vattenverk och industri

HF MicroTOL

HF MicroTOL är en kompakt mätare för noggrann onlinemätning av turbiditet på dricks- och processvatten. Mätaren är utförd för snabb och enkel kalibrering med standardkyvetter och är försedd med ultraljudsrengöring.

Mätkyvetten kan när som helst avlägsnas och ersättas av kalibreringsstandard eller kontrollösning. Enpunktskalibrering på 5 sekunder.

Modern rengöringsteknik med ultraljud förhindrar beläggning av kalk, järn och mangan samtidigt som mikrobubblor effektivt avlägsnas.

  • Onlinemätning av turbiditet på dricks- och processvatten
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Enkel att underhålla
  • Liten provvolym
  • Belyst LCD-display
  • Ultraljudsrengöring
  • Rejection system