Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Fillflex® — flexibel vätskefyllning

En Fillflex® fyllningsmaskin kan utrustas med en mängd olika pumpar, utkastare och ventiler. Antalet Fillflexlösningar är lika många som våra kunder. 

Fillflex® fyllningsmaskin används både i halvautomatisk drift, när emballagen hanteras manuellt, och som fyllningsstation vid helautomatisk drift, då emballagen matas fram med exempelvis transportband. Vi erbjuder också sekvensfyllning som innebär att två, tre eller fyra emballage kan fyllas samtidigt med en och samma maskin. Fillflex lösning är induviduellt anpassad så att kombinationen passar just dina produkter och emballage.

På vår Youtubekanal finns många informativa filmer på Fillflex® fyllningsmaskiner

YouTube >>