Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Fillflex-Fyllningslinjer_1

Fillflex® Fyllningslinjer

Fillflex® är inte bara fyllningsmaskiner.

  • Helautomatiserad fyllningslinje
  • Maximal produktionskapacitet med minimalt personalbehov
  • Kvalitetssäkrad produktion med automatiserade processer

Vi har under mer än 20 år också hjälpt våra kunder med automatisering av fyllningsprocesser där tillbehör som transportbana, in- och utmatningsbord, kapsyleringsmaskin mm ingår.

Vår långa erfarenhet har gjort att vi idag har ett väl fungerande nätverk med olika underleverantörer och kan därmed erbjuda kundanpassade lösningar för att förbättra fyllningsprocessen och även helt automatisera en linje. Tillbehör som dessa till en Fillflex® fyllningsmaskin kundanpassas alltid och kräver hantering i projektform, där både projekteringstid och 3-D CAD ritning ingår.
Även om det finns färdiga lösningar på ingående komponenter för en fyllstation eller en komplett linje, krävs alltid kundanpassning, layoutritningar och funktionstester.

Fyllningslinjerna består, förutom Fillflex® fyllningsstation, oftast av:

  • Inmatningsbord med eller utan påmatningsautomatik
  • Huvudtransportör med fyllnings- och
    kapsyleringsstation
  • Etikettering och datummärkning
  • Utmatnings- eller rundmatningsbord

Projekt- och leveranstid, inklusive tillverkning för denna typ av projekt är oftast 2 till 3 månader. Vi erbjuder därför oftast budgetpriser på kompletta linjer för att underlätta i kundens beslutsprocess och planering.
Frågor på kompletta lösningar är alltid välkomna och vi är glada att bidra med vår långa erfarenhet.

 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information:

Benny Linnarsson
Benny Linnarsson
Teknisk innesäljare, Fyllningsteknik Fillflex
Åke Karlsson
Åke Karlsson
Projektledare Fillflex