Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Fillflex-Optioner_1

Fillflex® Optioner

Fillflex® BFE, Bottenfyllning Elektrisk

  • Minskar skumbildning vid fyllning
  • Möjliggör snabbare fyllning
  • Reducerar spill
  • Kan anpassas till ett stort antal emballage

För skummande produkter rekommenderas BFE, bottenfyllning. Det är en separat elektrisk enhet, utrustad med en bottenfyllningslans med stegmotor för nedsänkning i emballaget och fyllning under vätskenivån. Bottenfyllning minimerar skumning och optimerar fyllningstiden samt noggrannheten.

Bottenfyllning finns som option för både Compact och Split och erbjuds som fristående enhet för bordsmontering, för montage på trolley eller montage på transportbana.

Max. standard slaglängd är 500 mm.

BFE kopplas till och lyder under Fillflex®-maskinen, men har en egen manöverpanel med inställningar för lansarnas hastigheter, fördröjningstider, start- och slutpositioner. Fyllningen kan utföras i lägre hastighet under inledningen och avslutningen. Lansen kan också justeras för att följa vätskenivån uppåt.

Styrsystemet för BFE kan levereras i separat styrskåp med manöverpanel för funktionerna, eller integreras i ett Fillflex Split-skåp typ Large.

Funktionen kan eftermonteras och komplettera en redan levererad Fillflex® fyllningsmaskin.

Fillflex® QP, Queue & Positioning

  • Helautomatisering av fyllningsprocess vid transportband
  • Optimerad fyllningshastighet genom minimala stopptider för emballage vid fyllning
  • Kräver inget signalutbyte med transportband till Fillflex fyllningsmaskin
  • an anpassas till de flesta emballage och transportband

För helautomatiserade linjer där en Fillflex® fyllningsmaskin placeras vid ett transportband, erbjuder vi en komplett lösning, en så kallad kö och positioneringsenhet, QP.

QP finns som option för såväl Fillflex® Compact som för Fillflex® Split fyllningsmaskiner.

Enheten består av två anpassade grindar, “gater”, samt två fotoceller/givare. Första grinden används för att skapa kö av emballage innan fyllningspositionen. Andra grinden används för att placera emballaget i rätt position under produktutloppet i fyllningspositionen. Enheten håller emballaget vid fyllstationen tills fyllningen är utförd, släpper sedan vidare detta emballage och matar fram nästa i en kontinuerlig, exakt och snabb process.

Gaterna består av justerbara pneumatiska cylindrar med rostfria emballagehållare som är anpassade efter kundens emballagestorlek och transportbandets bredd. De kontrolleras från styrsystemet och respektive funktion kan ställas in med timerfördröjningar för start och frisläppande.
Fotoceller/givares egenskaper anpassas efter emballagets material, storlek, färg etc.
Inställningar görs från en 4,3” touchpanel där också respektive funktion kan köras manuellt för justering och intrimning.

Viktigt att tänka på är att transportbandet är av en så kallad “lågfriktions” typ så att emballaget kan stoppas och hållas kvar medans transportbandet fortfarande är i drift. För hög friktion på transportbandet kan förorsaka att emballage fastnar eller välter.

Styrsystemet för QP kan levereras i separat styrskåp med manöverpanel för justering och kontroll av funktionerna eller integreras i ett Fillflex® Split skåp typ Large. Om linjen utrustats med ett separat styrskåp för BFE, kan även funktionen QP integreras i detta.

 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information:

Benny Linnarsson
Benny Linnarsson
Teknisk innesäljare, Fyllningsteknik Fillflex
Åke Karlsson
Åke Karlsson
Projektledare Fillflex

Kompletta kit för bottenfyllning exkl. fyllningslans.
Max. längd 500 mm.

FF_BFE-TT-00 Bottenfyllning Elektrisk Table Top, integrerat
FF_BFE-TT-01 Bottenfyllning Elektrisk Table Top, separat styrskåp
FF_BFE-ST-00 Bottenfyllning Elektrisk Split Trolley, integrerat
FF_BFE-ST-01 Bottenfyllning Elektrisk Split Trolley, separat styrskåp
FF_BFE-QP-ST-00 BFE och kö-hantering Split Trolley, integrerat
FF_BFE-QP-ST-01 BFE och kö-hantering Split Trolley, separat styrskåp
FF_VF-L-25G8-300-V-1 Dy=ø8 - l=300 mm
FF_VF-L-25G12-300-V-1 Dy=ø12 - l=300 mm
FF_VF-L-25G16-300-V-1 Dy=ø16 - l=300 mm
FF_VF-L-25G20-300-V-1 Dy=ø20 - l=300 mm
FF_VF-L-25G25-300-V-1 Dy=ø25 - l=300 mm

 

Kommunikations-kit för inbyggnad i befintliga eller nya maskiner.

FF_ACC-CK-01 Kommunikationskit, för BFE i separat styrskåp

Kompletta kit för köhantering inkl. grindar och fotocell/givare.

FF_QP-ST-00 QP köhantering, Split Trolley, integrerat
FF_QP-ST-01 QP köhantering, Split Trolley, separat styrskåp

 

Kommunikations-kit för inbyggnad i befintliga eller nya maskiner.

FF_ACC-CK-01 Kommunikations-kit, för QP i separat styrskåp