Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Turbiditetsmatning-for-industri_1

Turbiditetsmätning för industri

Optek TF 16 / Controll 4000

Instrumentet mäter kontinuerligt turbiditeten i processen med extremt hög noggrannhet och tillförlitlighet. Systemet kompenserar automatiskt för färgförändringar och eventuell drift. Turbiditetscellen skall monteras direkt i processen eller eventuellt i en bypass ledning.

Brett program av olika flänsanslutningar och sensormaterial

Sensor TF 16 kan levereras med olika flänsanslutningar och sensormaterial beroende på process och applikation. Sensorerna är tillverkade för att klara höga tryck och höga temperaturer. Sensorkroppen kan levereras i bland annat följande material brevid syrafast stål:

  • Titan
  • EPDM (motsvarar teflon)

Alla inställningar sker direkt från instrumentets terminal. Alla instruktioner ges i klartext på instrumentets belysta display.

Kontakta oss för mer information:

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
  • Svensk manual
  • Belyst display
  • Minimalt underhåll
  • Enkel att kalibrera och programmera
  • 1 alternativt 2 sensorer per system