Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Fargsensorer-AF16-FAF26_1
Fargsensorer-AF16-FAF26_1

Färgsensorer AF16-F/AF26

Modell AF16-F och AF26 är högprecisa färgsensorer som används för mätning av färg och färgändringar i olika industrigrenar. Sensorerna är dimensionerade för inline-drift och ger vid omfattande reproducerbarhet, linearitet och upplösning exakta koncentrationsenheter.

Konstruktionssättet med moduler erbjuder högsta möjliga anpassningsmöjligheter för olika processkrav. Alternativen omfattar elektropolerade mätceller, möjligheten till användning i områden med explosionsrisk (explosionsskyddat), kemikaliebeständiga material (glas av safir, titan, Hastelloy osv.) liksom högtemperatur- och högtrycksutföranden.

Kontakta oss för mer information:

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik

Övervakning av olika färgskalor

  • 0–10 till 0–500 APHA Hazen
  • 30 till -16 Saybolt
  • 0–1 till 0–8 ASTM osv.

Mätning av olika koncentrationer

  • 0–100 mg/l klor
  • 0–5 mg/l järn i saltsyra
  • 0–100 % klorgas
  • 0–10 ppm till 0-15 g/l klordioxid

En speciell vitglödgad lampa producerar en konstant ljusstråle som tränger genom processmediet. Försvagningen av ljusintensiteten som orsakas av absorbtionen och/eller spridning genom upplösta och oupplösta ämnen registreras av kapslade silicium-fotodioder.

Vid en speciell våglängd i det synliga området (385–670 nm) sker en ljusförsämring på grund av det högre färgdjupet. optek-sensorer mäter med olika färgskalor som Hazen, APHA, ASTM, EBC, Gardner, Saybolt och många fler. Dessutom kan färgmätningar användas för att kontrollera många olika ämnen som finns upplösta i vätskor. På så sätt leder exempelvis ökningen av järn- eller nickelhalten till att en vätska färgas gul.