Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Turbiditetssensorer-AF16-N-TF16-N_1
Turbiditetssensorer-AF16-N-TF16-N_1

Turbiditetssensorer AF16-N/TF16-N

Modellerna AF16-N och TF16-N är högprecisa turbiditetssensorer som används inom olika industrigrenar. Sensorerna är dimensionerade för inline-drift och ger vid omfattande reproducerbarhet, linearitet och upplösning exakta koncentrationsenheter.

Konstruktionssättet med moduler erbjuder högsta möjliga anpassningsmöjligheter för olika processkrav. Alternativen omfattar elektropolerade mätceller, möjligheten till användning i områden med explosionsrisk (explosionsskyddat), kemikaliebeständiga material (glas av safir, titan, Hastelloy osv.) liksom högtemperatur- och högtrycksutföranden.

Kontakta oss för mer information:

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och vätsketeknik
  • Separatorstyrning, masskoncentration (AF16-N)
  • Filterkontroll, olja i vatten (TF16-N)

En speciell vitglödgad lampa producerar en konstant ljusstråle som tränger genom processmediet. Försvagningen av ljusintensiteten som orsakas av absorbtionen och/eller spridning genom upplösta och oupplösta ämnen registreras av en kapslad silicium-fotodiod.

AF16-N mäter vid en våglängd från 730 till 970 nm (NIR) för att registrera koncentrationen av fasta ämnen oberoende av färg eller färgförändringar. Beroende på den optiska väglängden kan koncentrationer i procentområdet (t.ex. 0–10 %, OPL = 1 mm) eller i det lägre ppm-området (t.ex. 0–100 ppm, OPL = 160 mm) bestämmas.

En speciell vitglödgad lampa producerar en konstant ljusstråle som tränger genom processmediet. Försvagningen av ljusintensiteten som orsakas av absorbtionen och/eller spridning genom upplösta och oupplösta ämnen registreras av en kapslad silicium-fotodiod.

AF16-N mäter vid en våglängd från 730 till 970 nm (NIR) för att registrera koncentrationen av fasta ämnen oberoende av färg eller färgförändringar. Beroende på den optiska väglängden kan koncentrationer i procentområdet (t.ex. 0–10 %, OPL = 1 mm) eller i det lägre ppm-området (t.ex. 0–100 ppm, OPL = 160 mm) bestämmas.