På Christian Berners webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Filtertork_2

Filtertork

Filtertorken är en filternutsch försedd med vakuumenhet och evakueringsfilter samt upphettad mantel och rörverk. För att förkorta den normalt långa torktiden i en filtertork har Cogeim utvecklat ett speciellt rörverk med 4 armar - vars yta är ca 4 gånger större - varvid man i flera fall lyckats halvera torktiden jämfört med utförande med ett vanligt rörverk.

Då en sats är klar matas torr produkt ut genom ett sidoutlopp med hjälp av rörverket. Det finns också ett pneumatiskt utmatningssystem för total tömning av filtertorken.

Kontakta oss för mer information:

Peter Olofson
Peter Olofson
Säljchef, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
  • Separering av fast fas ur slurry och torkning görs i ett steg
  • Utförande med extra stort rörverk halverar torktiden
  • Utmatning av separerad produkt utan exponering för personal
  • Finns med rörlig botten
  • CIP-rengöring
  • Ingen restprodukt vid pneumatisk tömning