Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Bandvagar_1

Bandvågar

  • Kompakt, gravimetrisk doserare med hög noggrannhet
  • Stabil konstruktion
  • Snabb rengöring tack vare avtagbar inklädnad
  • Enkelt bandbyte från sidan
  • Styrprogram för doser- eller mätbandvågdrift

Kontakta oss för mer information:

Jerry Heinonen
Jerry Heinonen
Teknisk säljare, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar