På Christian Berners webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Slangar-for-peristaltiska-pumpar_1
Slangar-for-peristaltiska-pumpar_1
Slangar-for-peristaltiska-pumpar_1

Slangar för peristaltiska pumpar

Verderflex slangar för peristaltiska pumpar
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte pumpning av vätskor som är varmare än 85 °C (185 °F).

Verderflex tillverkar ett sortiment av standardslangar som uppfyller kraven inom de breda och varierande användningsområdena för Verderflex slangpumpar.

Alla slangar är dock inte lämpliga att använda i en peristaltisk pump. Följande kriterier är viktiga vid val av slang:

  • Kemikaliebeständighet
  • Livsmedelskvalitet
  • Slangens livslängd
  • Fysisk kompatibilitet

Verderprene – Slangar för allmänna ändamål
Standardvalet för användning i peristaltiska slangpumpar.

Den här vita slangen har:

  • Utmärkta mekaniska egenskaper
  • Hög kemikaliebeständighet, utmärkt hållfasthet mot oxidationsmedel (ozon, peroxider och hypokloriter)
  • +10 °C till 85 °C (50 °F till 185 °F)
  • Livsmedelsklassad enligt FDA-krav
  • Kan autoklaveras
  • Kompatibel med de flesta CIP-lösningar (Cleaning In Place) och SIP (Sterilization In Place)

Silikon – Högsterila slangar

En genomskinlig läkemedels-/livsmedelsklassad slang som är luktfri, giftfri och FDA- och USP Klass VI-godkänd.
Autoklaverbar, används i många tillämpningar
Temperaturområde: - 20 till + 80 °C (-4 °F till 185 °F)
Uppfyller kraven enligt FDA, EC1935 och USP Klass VI
Platinahärdad för minskade restnivåer av siloxaner och andra flyktiga ämnen
Mindre ytsplittring än Verderprene

Tygon – Slangar för kemiska vätskor

Speciellt konstruerad för att hantera olika bränslen och industrismörjmedel. Motstår svullnader och hårdnader som orsakas av kemiska angrepp från kolvätebaserade vätskor. Dessa egenskaper minskar avsevärt risken för fel på grund av sprickbildning och läckage.
Temperaturområde: 0 °C till +50 °C (32 °F till 122 °F)
Vit färg för positiv identifiering
Lämpar sig för många bränslen, uppvärmningsoljor, glykol, kylvätskor och skärvätskor

Viton – Slangar för aggressiva kemikalier

Viton är en stark, motståndskraftig och flexibel slang som har utmärkt resistens mot frätande syror, alkalier och vissa lösningsmedel.
Temperaturområde: 0 °C till 85 °C (32 °F till 185 °F)
Motstår ozon, solljus och väderpåverkan
Ogenomskinlig svart färg hjälper till att skydda ljuskänsliga vätskor

Kontakta oss för mer information:

Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Miljö- och vätsketeknik