Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Fotometrar-for-Lab_1

Fotometrar för Lab

PhotoLab S6 / PhotoLab S12

Instrumenten är förprogrammerade med WTW:s metoder. Då reagensröret placeras i fotometern läser den av information via reagensrörets streckkod. Detta medför ett mycket enkelt och tillförlitligt handhavande. Fotometrarna har fasta våglängder som också de automatiskt väljs via reagensrörets märkning. Diod-arrayteknik, påkostad optik och elektronik garanterar en tillförlitlig mätning också efter många års användning.

Till instrumenten finns ett stort urval av reagenser och tillbehör.

 • Användarvänliga
 • Tillförlitlig mätning även efter många års användning

PhotoLab S6

Till denna fotometer passar runda standardkyvetter på 16 mm. PhotoLab S6 har 6 fasta våglängder.

Våglängder: 340, 445, 525, 550, 605 och 690 nm

 • Lagrade metoder
 • Reagensrör (16 mm)
 • Minne för 500 mätvärden med datum och tid
 • RS 232-utgång
 • 2 års garanti

PhotoLab S12

Till denna fotometer passar runda standardkyvetter på 16 mm samt rektangulära kyvetter på 10, 20 och 50 mm. PhotoLab S12 har 12 fasta våglängder.

Våglängder: 340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690 och 820 nm

Denna fotometer kan även programmeras för 50 egna metoder.

 • Lagrade metoder
 • Reagensrör (16 mm), 10/20/50 mm kyvetter
 • Minne för 1000 mätvärden med datum och tid
 • 50 egna metoder kan programmeras
 • RS 232-utgång
 • 2 års garanti