Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Syrematare-for-lab_1

Syremätare för lab

Syremätare och multiinstrument för mätning på laboratorier.

inoLab® är en serie labinstrument under ständig utveckling. De många valmöjligheterna får instrumentet att passa in i de flesta labmiljöer, från enklare rutinmätningar till avancerad kontroll med fullständig dokumentation enligt GLP.

Instrumenten kan levereras komplett med sensor, sensorhållare och tillbehör. Kontakta oss för mer information om de olika valmöjligheterna.

  • Laboratorier

7310

  • Avancerad kontroll med fullständig dokumentation
  • Elektrokemisk mätteknik
  • Datalagring med GLP-stöd
  • USB-utgång

Multi 9310, 9420 & 9430

  • Avancerad kontroll med fullständig dokumentation
  • Optisk mätteknik
  • Störningsfri mätning med digitala sensorer
  • Mixa och matcha – pH, konduktivitet och syre – 1, 2 eller 3 kanaler
  • Plug and play – instrumentet känner automatiskt av vilken parameter som ska mätas