Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

pH-sensor-IQ-Sensor-Net_1

pH-sensor till IQ Sensor Net

SensoLyt® 700 IQ

Litet underhåll i kombination med lång livslängd på pH-elektroden ger mycket bra driftekonomi. Sensorn kan monteras fritt hängande i plastkätting. Alla inställningar sker direkt från instrumentets terminal. All menytext är på svenska och alla instruktioner ges i klartext.

Under extrema förhållanden kan pH-elektroderna kompletteras med en automatisk rengöring med tryckluft. Detta ger minimal service samtidigt som mätytorna hålls effektivt rena från påbyggnad.

  • pH-mätning online
  • Svensk menytext
  • Svensk manual
  • Minimalt underhåll
  • Enkel att programmera och kalibrera
  • Upp till 4 eller 20 sensorer per system
  • Automatisk rengöring med tryckluft (option)