Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Jonselektiv-nitratsensor-IQ-Sensor-Net_1

Jonselektiv nitratsensor till IQ Sensor Net

NitraLyt®Plus 700 IQ

Kalibrering sker enkelt genom 1-punkts referenskalibrering mot labvärde. Sensorn monteras fritt hängande i plastkätting direkt i bassäng eller i ränna.

Elektroden kan rengöras automatiskt med hjälp av tryckluft (option). Allt kontrolleras och sköts automatiskt från instrumentet. Enkelt att kalibrera och minimalt underhåll ger mycket bra ekonomi.

  • Jonselektiv nitratmätning direkt i processen utan filter och reagens
  • Svensk menytext
  • Enkel att programmera och kalibrera
  • Upp till 4 eller 20 sensorer per system
  • Automatisk rengöring med tryckluft (option)