Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Under-Sleeper-Pads--Slipermattor-for-vibrationsisolering_1
Under-Sleeper-Pads--Slipermattor-for-vibrationsisolering_1
Under-Sleeper-Pads--Slipermattor-for-vibrationsisolering_1

Under Sleeper Pads / Slipermattor för vibrationsisolering

Vibrationer från spårtrafik är ofta kostsamt att åtgärda. Oavsett om det är befintliga spår eller nya så finns det idag ett kostnadseffektivt alternativ till ballastmattor. SYLOMER®-mattor som monteras under slipers är anpassade för det mest störande frekvensområdet för stomljud. SYLOMER® Under Sleeper Pads kan monteras på både betong- och träslipers med god vidhäftning. Systemfrekvens >25 Hz.

USP reducerar dynamiska krafter i ballasten, reducerar korrugering, utjämnar styvheten längs spåret och ökar kontaktytan mellan sliper och ballast.

USP används vid höga axellaster och för sträckor med hög trafikbelastning, i övergångszoner, på broar, i kurvor och för spårväxlar.

 

Kontakta oss för mer information:

Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Thomas Wiessner
Thomas Wiessner
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik
 • Monteras på både betong- och träslipers med god vidhäftning.
 • Används vid höga axellaster och för sträckor med hög trafikbelastning, i övergångszoner, på broar, i kurvor och för spårväxlar.
 • Anpassad stomljudsisolering
 • Kostnadseffektiv metod
 • Enkel installation vid befintliga spår
 • Lång livslängd
 • Tåligt och resistent material
 • Lägre underhållskostnader
 • Längre livslängd för ballast
 • Stabilisering av spårgeometrin
 • Ökad komfort för passagerare