Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Spardampningssystem-STRAILastic-R_1
Spardampningssystem-STRAILastic-R_1
Spardampningssystem-STRAILastic-R_1

Spårdämpningssystem STRAILastic R

STRAILastic är en serie spårdämpningssystem som löser buller- och vibrationsproblem i gatumiljö. Systemens utveckling har tagit fasta på problemen med befintliga lösningar och skapat en ny standard med bättre dämpning, lägre underhåll och snabbare montering.

STRAILastic_R är en serie system för grässpår. Genom att kapsla in spårets befästningar så skyddas anläggningen genom att man skiljer på räls/befästning från jord och gräs. Detta ger en elektrisk isolering och uppfyller DIN EN50122-2, minskad korrosion på räls och befästningar och en reducerad ljudnivå.

Dessutom så kan man i nödfall köra andra fordon på systemet och därför öka tillgängligheten i händelse av en olycka då utryckningsfordon kan köra på anläggningen utan att skada den.

Kontakta oss för mer information:

Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Thomas Wiessner
Thomas Wiessner
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik
  • Fullständigt UV-resistent
  • Lång livslängd
  • Underhållsfritt
  • Modulärt för möjligheter till anpassning