På Christian Berners webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Spardampningssystem-STRAILastic-R_1
Spardampningssystem-STRAILastic-R_1
Spardampningssystem-STRAILastic-R_1

Spårdämpningssystem STRAILastic R

STRAILastic är en serie spårdämpningssystem som löser buller- och vibrationsproblem i gatumiljö. Systemens utveckling har tagit fasta på problemen med befintliga lösningar och skapat en ny standard med bättre dämpning, lägre underhåll och snabbare montering.

STRAILastic_R är en serie system för grässpår. Genom att kapsla in spårets befästningar så skyddas anläggningen genom att man skiljer på räls/befästning från jord och gräs. Detta ger en elektrisk isolering och uppfyller DIN EN50122-2, minskad korrosion på räls och befästningar och en reducerad ljudnivå.

Dessutom så kan man i nödfall köra andra fordon på systemet och därför öka tillgängligheten i händelse av en olycka då utryckningsfordon kan köra på anläggningen utan att skada den.

Kontakta oss för mer information:

Johan Westerlund
Johan Westerlund
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik
  • Fullständigt UV-resistent
  • Lång livslängd
  • Underhållsfritt
  • Modulärt för möjligheter till anpassning