Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Sparnara-skarmar-STRAILastic_mSW_1
Sparnara-skarmar-STRAILastic_mSW_1

Spårnära skärmar - STRAILastic_mSW

Minsta möjliga avstånd

Med STRAILastic_mSW kan bullerskärmen installeras så nära fria utrymmet man kan komma. Skärmen kan anpassas för att matcha det fria utrymme som krävs i respektive anläggning. Strukturen monteras på rälsfoten och ingen håltagning eller fysisk åverkan görs på sliprarna eller rälsen. Allt som behövs är att montera ett antal skruvar för att montera STRAILastic_mSW på rälsfoten som i sin tur är fäst i sliprarna.

Även om man måste demontera skärmen vid underhåll så är det inte nödvändigt att demontera fästet när man ska t.ex. rikta om spåret då systemet är anpassat för att kunna göras med vanliga ballastpackningsmaskiner. Skärmen demonteras genom att lossa några skruvar och lyfts sedan åt sidan för att snabbt återmonteras efter spårunderhållet har gjorts.

Kontakta oss för mer information:

Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Thomas Wiessner
Thomas Wiessner
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik