Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Skarmar-for-broar-ZTRAILastic_IP_1
Skarmar-for-broar-ZTRAILastic_IP_1

Skärmar för broar - STRAILastic_IP

Spårnära bullerskydd

Att montera bullerskydd nära spåret gör att man kan bygga skärmen lägre och ändå få en god funktion. STRAILastic_IP kan använda befintliga strukturer för att göra installationen så kostnadseffektiv som möjligt. Då skärmarna är låga räcker normalt de staket som finns på broar för att hantera lasterna. Men systemet finns med inbyggda stolpar för att kunna montera dem där räcken saknas eller bedöms som otillräckliga. Särskilt på broar med befintliga räcken ser man en tydlig förtjänst i att montera de fiberförstärkta vulkaniserade panelen på räcket. Om de monteras på utsidan av räcket kan de kläs med tryck för att kamouflera dem eller rent av betala investeringen med reklamskyltar.

Kontakta oss för mer information:

Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Thomas Wiessner
Thomas Wiessner
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik