Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Pulverfyllningsmaskin-Serie-Multi-Fill_1

Pulverfyllningsmaskin Serie Multi-Fill

All-Fills Multi-Fill pulverfyllningsmaskiner består av flera individuellt styrda servodrivna skruvar, omrörare med variabel hastighet för varje matarskruv, gemensam produktbehållare och kontroll för användning på flerstations-vakuumformningsmaskiner, stick pack-maskiner, påsmaskiner etc.

Alla Multi-Fill pulverfyllningsmaskiner är särskilt utformade för att passa varje enskild applikation. Antalet fyllningsmunstycken (skruvar), centrumavstånd mellan skruvar, munstyckets (tratt) längd, totalhöjd etc. matchas till värdutrustningen.

Verktyg (skruvar, trattar, omrörarblad) är utformade för att passa det pulver som fylls, liksom den produktionstakt och noggrannhet som krävs.

Kontakta oss för mer information:

Jerry Heinonen
Jerry Heinonen
Teknisk säljare, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
  • Flerstations-vakuumformningsmaskiner, stick pack-maskiner, påsmaskiner etc.
  • Passar varje enskild applikation
  • Passar det pulver som fylls, liksom den produktionstakt och noggrannhet som krävs