Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Ultrafiltrering_1

Ultrafiltrering

Ultrafilter t.ex. för rening/koncentrering av proteiner med den kompletta Vivaspin-familjen med vertikal membranorientering för alla volymer.

 • Snabb koncentrering
 • Minimerar risk för igensättning av membran

Spinnenheter finns för 500µl, 2ml, 4ml, 15ml, 20ml, 70ml och 100ml

Membranalternativ

 • Polyetersulfon
 • Cellulosa triacetat
 • Regenererad cellulosa
 • Hydrosart i de flesta storlekarna
 • MWCO 3.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, 300.000, 1.000.000 och 0,2µm

Möjlighet för spinn och tryck kombination finns för volymer 20ml, 70ml och 100ml med samma membranalternativ och MWCO som i spinnenheterna ovan

Absorbtionsenheter för koncentrering

Finns för volymer 2ml, 5ml, 10ml och 20ml
MWCO 7.500 och 30.000
Membranmaterial: Polyetersulfon och regenererad cellulosa

Kassetter

 • Vivaflow 50 för volymer 100ml - 5 liter
 • Membranmaterial: Polyetersulfon och regenererad cellulosa
 • MWCO 3.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 1000.000 0ch 0,2µm

Vivaflow 200

 • Koncentrerar t.ex. 1 liter 50 gånger på ca 30 minuter
 • Membranmaterial: Polyetersulfon, regenererad cellulosa och hydrosart
 • MWCO 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 och 0,2µm

Membran

 • Finns i diameter 25 - 90 mm
 • MWCO 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 och 300.000

Material

 • Cellulosatriacetat
 • Regenererad cellulosa
 • Polyetersulfon

Kontakta oss för mer information:

Johan Hedberg
Johan Hedberg
Teknisk säljare, Filterteknik