Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

SylomerSylodyn-Betongtrappa_1

Sylomer/Sylodyn Betongtrappa

Rörelser i byggnader, så som stegljud, orsakar stomljud. Överföring via väggar och tak påverkar intilliggande rum, därav är ljud och vibrationer från trappan en vanlig källa. Det här är ett problem som går att lösa genom att montera Sylomer/Sylodyn under trappans alla upplag, vilket ger en elastisk lösning för att minimera överföringen av vibrationer till andra delar av byggnaden.

Med Sylomer® och Sylodyn® har ni tillgång till ett material med hög kvalitet. Det garanterar en elastisk lösning, som kan användas i en rad olika konstruktioner och som minskar stom-och stegljudljud markant.

Bild copyright: © Getzner Werkstoffe GmbH

Kontakta oss för mer information:

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Magnus Johansson
Magnus Johansson
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik
  • Hög isoleringsgrad
  • Lågbygghöjd
  • Snabb montage
  • Lång livslängd
  • Flexibelt att anpassas till ert projekt