Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Sylomer-Sylodyn-Gymgolv_1

Sylomer Sylodyn Gymgolv

Metod för stomljudsisolering av träningslokaler

Sylomer® och Sylodyn®
En tjock matta av gummi eller annat dämpande material är i de flesta fall inte tillräckligt när du vill dämpa stötar från fria vikter, maskiner eller människor som hoppar i takt i angränsande rum.

För att uppnå tillräcklig isolering krävs en flytande golvkonstruktion där golv t.ex. vilar på klossar av våra unika elastomerer Sylomer® och Sylodyn®. Ju tyngre golvkonstruktion och ju tjockare remsor/kuddar, desto bättre isolering. Ofta får man tillräcklig luftljudsisolering på köpet.


Områden där tunga vikter används placeras med fördel där bjälklaget är som styvast d.v.s. utefter bärande väggar och vid korta spännvidder hos underliggande bjälklag.

Kontakta oss för mer information:

Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Katarina Belianka
Katarina Belianka
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Olof Rosander
Olof Rosander
Teknisk säljare och produktchef, Vibrationsteknik
Thomas Wiessner
Thomas Wiessner
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik

Sylomer® / Sylodyn® är väl dokumenterade elastomer av polyuretan, vilket gör det möjligt att anpassa lösningar så att ställda krav blir uppfyllda.

Lång livslängd

  • Låg nedböjning
  • Hög isoleringsnivå genom låg egenfrekvens
  • Kostnadseffektiv