Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Silent_1

Silent

Stegljudsisolering i träbjälklag

Ljudöverföring från en lägenhet till en annan kan ta flera vägar varav stegljudet ofta är dimensionerande. Inte nog med att den inbyggda stegljudsisoleringen skall isolera exciteringen av stegljud, den skall samtidigt vara tillräckligt styv för att ej ge för
stora nedfjädringar.

Luftljudsisolering i bjälklag och trumljud

Vid en väl utförd installation enligt våra anvisningar, erhålls ofta en god luftljudsisolering. När stegljudsisoleringen är rätt inbyggd, med ljudseparerad konstruktion, är förutsättningarna rätt för att även luftljudsisoleringen når målen. Kontakta oss för teknisk rådgivning i förekommande fall.

På samma sätt blir eventuella trumljudsproblem en icke-fråga för våra lösningar, men däremot viktig i valet av underlägg till parkett och laminatgolv om dessa väljs som golvskikt.

Dokumentation värd namnet

Sylomer® och Sylodyn® har under minst 20 års tid levererats till projekt för stegljudsförbättring för lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder, musikskolor, teatrar och andra kulturlokaler.

Kontakta oss för mer information:

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik

Kostnadseffektiv lågbyggd lösning med stegljudsklossar med mål att nå stegljudsklass C. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Klossar 100 x 40 x 25 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Stegljudsklass C
 •  Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 klossar per m2, enligt anvisning
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vid ökad last: Bjälklaget förstärks med kortlingar och
klossarna monteras med c/c 300 mm på bjälklaget.

Snabbmonterad lågbyggd lösning med stegljudslister med mål att nå stegljudsklass C. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1500 x 45 x 12,5 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Stegljudsklass C
 • Stegljudsförbättring: Ca 10 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vid ökad last: Bjälklaget förstärks med kortlingar och
klossarna monteras med c/c 300 mm på bjälklaget.

Den mest effektiva ljudlösningen med stegljudsklossar med mål att nå stegljudsklass B eller bättre. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Klossar 85 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 300 kg
 • Mål: Stegljudsklass B
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 4 klossar per m2, enligt anvisning
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vid ökad last: Bjälklaget förstärks med kortlingar och
klossarna läggs med c/c 300 mm på bjälklaget.

Snabbmonterad högeffektiv lösning med stegljudslister med mål att nå stegljudsklass B. Stabilt golv med hög komfort.

Specifikation

 • Dimensioner: Längder 1500 x 45 x 25 mm
 • Max last/m2: 400 kg
 • Mål: stegljudsklass: B
 • Stegljudsförbättring: Ca 15 dB
 • Materialåtgång: Ca 2 m per m2
 • Livslängd: Full funktion byggnadens livslängd

Vid ökad last: Bjälklaget förstärks med kortlingar
som isoleras med stegljudslister