Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Sakerhetsventiler_1

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventilen är i grunden en kolv som stänger en passage genom fjädertryck. Om mottrycket överstiger fjäderns tryck, trycks kolven tillbaka från öppningen och låter gasen/ångan släppas igenom till atmosfären.

Kontakta oss för mer information:

Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar