Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Gasskrubber_1

Gasskrubber

Våtskrubbrar är en typ av gasreningsutrustning där gasen som skall renas kommer i kontakt med en tvättvätska som absorberar föroreningar.
Skrubbern optimeras för det aktuella processvillkoren och de typer av föroreningar som förekommer i det aktuella fallet.
Våtskrubbrar kan utformas för att samla upp stoft och/eller gasformiga föroreningar genom att fånga partiklar i vätskedroppar och genom absorption av förorenande gaser i vätskan.

Kontakta oss för mer information:

Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar