Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Blandningskarl_1

Blandningskärl

Blandningskärlen används vanligtvis för upplösning, blandning och omrörning i samband med annan processutrustning och reaktorer.
Kärlen kan levereras med en mantel som tillval. Detta förbättrar upplösnings- och kristallisationsprocesser.

Kontakta oss för mer information:

Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar