Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Termokompressor-ejektor_1

Termokompressor, ejektor

Termokompressorer använder ånga som drivmedium för att komprimera gaser och/eller ångor med stora tryckdifferenser. Dessa ejektorer både som reglerbara och icke reglerbara.

För varierande kapacitet finns termokompressorn även i ett utförande med reglerbar drivdysa, vilket ger lägre drivångförbrukning jämfört med ventilreglering.

Kontakta oss för mer information:

Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
  • Ång- och kondensatsystem i pappersmaskinens torkparti
  • I indunstningsanläggningar för mjölk och fruktjuicer
  • För värmning av destillationskolonner
  • För återvinning av ånga i olika kokprocesser
  • För att öka ångtrycket i medeltrycksystem m.m.
  • Hög driftsäkerhet och lågt underhåll
  • Individuell prestandakurva för varje termokompressor
  • Utbytbar drivdysa ej svetsad konstruktion
  • Låg investeringskostnad