Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

PTFE-Fluorplast_1

PTFE, Fluorplast

PTFE (Teflon) är ett unikt plastmaterial med extremt låg friktion, hög temperaturbeständighet och bästa kemiska resistens.

PTFE har en unik kombination av egenskaper som innefattar utomordentligt god kemikaliebeständighet, mycket låg friktionskoefficient och enastående elektriska isoleringsegenskaper inom ett betydande temperaturområde.

PTFE används för tekniska applikationer med höga krav. Praktiskt taget inga ämnen häftar vid PTFE och materialet tål mycket hög temperatur. PTFE är opakvit med fet yta och har hög densitet. Specialkvaliteter med fyllmedel används för att förbättra de begränsade mekaniska egenskaperna; hårdhet, nötningshållfasthet och deformationsbeständighet.

 

Kontakta oss

  • Kemikaliebeständighet: PTFE motstår praktiskt taget alla kemikalier utom smälta alkalimetaller, exempelvis flytande natrium och fri flour. Detta gör PTFE speciellt lämplig för den kemiska industrin och till rör och packningar.
  • Låg friktion: Denna egenskap gör PTFE användbar till lager och glidytor inom industrin. Goda elektriska isoleringsegenskaper. Inom flyg-, tele-, data- och elektroteknisk industri används PTFE ofta för kabelmantling och andra isolationsändamål.
  • Temperaturbeständighet: PTFE är ett idealiskt material för applikationer med mycket låga (-200°C) eller mycket höga temperaturer (+275°C).
  • Anti-klibbegenskaper: Nästan ingenting fastnar på PTFE-ytan. Detta utnyttjas bl.a. inom livsmedels- och processindustrin.
  • Åldringsbeständighet: Den starka kemiska bindningen av flour i molekylen gör att PTFE inte bryts ned. Materialet passar därför för långtidsbruk även utomhus.
  • Elektriskt isolerande: De elektriska isoleringsegenskaperna är extermt bra.