Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Micro-Fill-fyllningsmaskiner_1

Micro-Fill, fyllningsmaskiner för pulver & granulat Serie 1

Micro-Fill fyllningsmaskiner är konstruerade för precisionsdosering av pulver och granulat i antingen volym eller vikt. När den kopplas till en precisionsbalans, kan den servostyrda enheten uppnå en noggrannhet inom 1 till 2 mg.

Micro-Fill fyllningsmaskiner för pulver och granulat kan levereras fristående för användning på bänk eller med ett knä-hålsbord som innehåller de elektriska kontrollerna för laboratorie- eller förproduktionsanvändning, eller med en behållare för paketering för fullskalig produktion.

Multi-head-konfigurationer finns också tillgängligt där små avstånd mellan doserskruvarna krävs.

Kontakta oss för mer information:

Jerry Heinonen
Jerry Heinonen
Teknisk säljare, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
  • Precisionsdosering av pulver och granulat i antingen volym eller vikt
  • Laboratorie- eller förproduktionsanvändning
  • Fullskalig produktion