Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Gravimetrisk-fyllningsmaskin-Serie-10_1

Gravimetrisk fyllningsmaskin Serie 10

Den gravimetriska fyllmaskinen använder en vågcell för att kontrollera fyllvikten. Detta eliminerar felaktigheter som orsakas av produkter med inkonsekvent densitet.

Med följande tillgängliga vågfyllningslägen, ger fyllmaskinen möjlighet att erbjuda hög noggrannhet vid fyllning för att minimera produktförluster:

  • 2-hastighet bulkfyllning och finfyllning
  • Bulkfyllning och framåtmatning
  • Flerstegsfyllning
  • Loss-in-weight-fyllning

Kontakta oss för mer information:

Mikael Rosén
Mikael Rosén
Teknisk säljare, Fyllningsteknik, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar