Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Innovativ-fabriks-och-systemdesign_1
Innovativ-fabriks-och-systemdesign_1
Innovativ-fabriks-och-systemdesign_1

Innovativ fabriks- och systemdesign (FEIGE FACTORY DESIGN)

Vill du se din nya utrustning i din produktionshall redan innan installation? Det är möjligt med FEIGE FACTORY DESIGN. Med ett fotorealistiskt visualiseringsprogram kan du se din framtida utrustning redan innan den är på plats.

För att göra detta möjligt integreras den tänkta utrustningen i en digitalt 3D-laserskannad bild. Befintlig utrustning i lokalen, t.ex. gammal utrustning och till- och ombyggnader registreras vid skanningen och kan därför beaktas.

Kontakta oss för mer information:

Mikael Rosén
Mikael Rosén
Teknisk säljare, Fyllningsteknik, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
Tommy Nyström
Tommy Nyström
Teknisk innesäljare, Förpacknings- och fyllningsteknik, Processanläggningar
  • Denna nya metod sparar tid och kostnader
  • Planering blir klart enklare och snabbare
  • Befintlig utrustning som stör ny utrustnings utförande kan beaktas redan i offertstadiet
  • Tidsödande ritningsarbete eller efterjusteringar har blivit överflödiga
  • Exakt och realistisk förvisualisering ger dig den perfekta grunden för ett beslut