Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Fatfyllning-helautomatisk_1
Fatfyllning-helautomatisk_1
Fatfyllning-helautomatisk_1

Fatfyllning, helautomatisk

COMPACT LINE - "Plug & fill"

Automatisk fatfyllning av 200 liters stål- eller plastfat. Med tillhörande utrustning kan också 50 liters fat fyllas.

CompactLine fatfyllning typ 31

Konstruerad för helautomatisk och kalibrerad fyllning av 216.5 liters fat. Öppna fat positioneras automatiskt och fylls i arbetsstationen. En rullbana flyttar faten genom fyllningskabinen och en fathiss lyfter faten från rullbanan till vågen.

 • Antal arbetsstationer: 1

CompactLine fatfyllning typ 32

Två stationer som arbetar parallellt är konstruerad för helautomatisk och kalibrerad fatfyllning. Faten placeras och öppnas automatiskt. Samtidigt fylls ett öppet fat i fyllningsstationen. En kedjetransportör förflyttar fatet i enda cykel genom fyllningskabinen och matar dem till arbetsstationerna.

 • Antal arbetsstationer: 2

CompactLine fatfyllning typ 33

Tre stationer som arbetar parallellt är konstruerad för helautomatisk och kalibrerad fatfyllning. I den första stationen placeras och öppnas faten automatiskt. Samtidigt fylls ett öppet fat i fyllstationen och ett fyllt fat stängs i den avslutande stationen. En kedjetransportör flyttar faten genom fyllningsmaskinen och matar dem till arbetsstationerna. Istället för den sista stationen kan en andra fyllstation installeras så att maskinen kan köras med en ytterligare/slutlig fyllning för att öka produktionen.

 • Antal arbetsstationer: 3

ADVANCED LINE

De tomma faten placeras i arbetsstationen, öppnas, fylls och stängs - en efter en. En rullbana flyttar faten genom fyllningskabinen och en fathiss lyfter faten från rullbanan till vågen.

AdvancedLine fatfyllning typ 81

 • Antal arbetsstationer: 1

AdvancedLine fatfyllning typ 84

4 arbetsstationer som arbetar parallellt är designad för hög hastighet och helautomatisk och kalibrerad fatfyllning. Tomma fat placeras och öppnas automatiskt. Ett öppen fat fylls i fyllstationen samtidigt som ett fyllt fat stängs i den avslutande stationen. En kedjetransportör flyttar faten ett efter ett genom fyllstationen och matar dem till arbetsstationerna. För att öka produktionen kan en förfyllstation integreras i den andra cykeln.

 • Antal arbetsstationer: 4

AdvancedLine fatfyllning typ 86

6 arbetsstationer är designad för hög hastighet och helautomatisk och kalibrerad fatfyllning. Två tomma fat placeras och öppnas automatiskt, det ena efter det andra. Samtidigt fylls två öppna fat parallellt i fyllningsstationen och två fyllda fat stängs i den avslutande stationen. En kedjetransportör flyttar faten omväxlande i enkel- och dubbelcykel genom fyllningsmaskinen och matar dem till arbetsstationerna.

 • Antal arbetsstationer: 6

Kontakta oss för mer information:

Mikael Rosén
Mikael Rosén
Teknisk säljare, Fyllningsteknik, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
Tommy Nyström
Tommy Nyström
Teknisk innesäljare, Förpacknings- och fyllningsteknik, Processanläggningar
 • Kompakt maskin, ready-to-use, som kan styra en rullbana i in- och utmatningsområdet
 • Finns i rostfri och syrafast design
 • Pekskärm som operativt gränssnitt med integrerad vågterminal och övervakning
 • Kontroll och övervakning av flödes- och fyllningshastighet
 • Produktslang med direkt anslutning till fyllventil
 • Finns i ATEX-utförande
 • Automatisk och övervakad öppning, stängning och tätning
 • För fyllning av 50L till 230L ISO stålfat och ISO plastfat
 • Fyllningskabin kan förses med slussportar för extra skydd
 • Finns i rostfri och syrabeständig design
 • Kan utökas till en komplett fyllningslinje med anpassad transportbandsteknik och andra perifera komponenter
 • Anslutning till övervakningssystem är möjligt
 • Pekskärm som operativt gränssnitt med integrerad vågterminal och övervakning
 • Kan generera 255 fyllningsparametrar för olika produkter
 • Kontroll och övervakning av flödes- och fyllningshastighet
 • Produktslang med direkt anslutning till fyllventil
 • Finns i ATEX-utförande