Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

SX-210-Lyo_1

SX-210-Lyo– Kompakt monoblockmaskin för automatisk inmatning, fyllning och proppning av vialer

SX-210-Lyo är en kompakt fyllningsmaskin för automatisk hantering av vialer och flaskor i glas, plast eller metall, för flytande, halvfasta och pulverprodukter i sterila utrymmen eller renrum.

Produktionshastighet: upp till 6000 enheter per timme.

Designen har anpassats för användning i sterila områden, i enlighet med cGMP och US FDA regler, och i speciell överensstämmelse med kraven i läkemedelsindustrin.

Fyllningsstationen kan vara utrustad med en peristaltisk pump, valfri roterande kolvpump eller pulverdoserare.

Kontakta oss för mer information:

Mikael Rosén
Mikael Rosén
Teknisk säljare, Fyllningsteknik, Processanläggningar

Alla produktionsparametrar kan sparas i PLC genom olika recept. Parametrarna är:

  • Doseringsvolym
  • Programmerbar fyllningshastighet
  • Justering av de automatiska in- och utmatare
  • Nya recept kan enkelt skapas och redigeras.

Doseringsvolymer från 0,1 upp till 250 ml.