Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Sprutfilter_1

Sprutfilter

Steril sprutfiltrering för engångsbruk

Sprutfilter som är utmärkta att använda då en snabb, enkel och pålitlig filtrering av små till mellanstora flöden önskas. Dessa engångssprutfilter är färdiga att använda direkt och detta har gjort dem väldigt populära i laboratorier runt om i världen. Anledningen till detta är med sprutfilter behövs inga tid ödslande moment som utbyte av filter och rengöring av utrustning, vilket gör att arbetet på laboratoriet blir mer effektivt.

Kontakta oss för mer information:

Johan Hedberg
Johan Hedberg
Teknisk säljare, Filterteknik
  • Sterilfiltrering
  • Provrengöring
  • Partikelavlägsning
  • Steril avluftning
  • Låg adsorption
  • Överlägset flöde
  • Hög total genomströmning
  • Partikelfri
  • Enkel identifiering av porstorlek
  • PVC-fri