Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Pappersfilter_1

Pappersfilter

Generellt används filterpapper för att separera fasta partiklar från vätskor och gaser. Fibermaterialet är absorberande och poröst. Sartorius filterpapper är främst gjorda av cellulosamassa från tall eller gran; men även av björk, bok och eukalyptus, eller bomullsavfall och viskos massa. Råvarorna raffineras för att skapa olika kvaliteter av filterpapper genom en process som kallas "wet beating".

Filterpapper är så kallade djupfilter. Olika parametrar påverkar deras effektivitet: Mekanisk partikelretentionstid, adsorption, pH, ytegenskaper, tjocklek och filterpapprets styrka såväl som form, densitet och kvantitet på de partiklar som ska bevaras. Partiklarna på filtret bildar en "filterkaka", som beroende på sin densitet, styr utvecklingen av filtreringen. Detta avgör den kvarhållande kapaciteten. Därför är det viktigt att välja rätt filterpapper för att försäkra sig om så effektiv filtrering som möjligt.

Kontakta oss för mer information:

Johan Hedberg
Johan Hedberg
Teknisk säljare, Filterteknik