På Christian Berners webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Senast uppdaterad: 21-09-22 | 13:32

UV-ljus säkrar dricksvattnet för nära en miljon skåningar

Kommunägda Sydvatten är en av landets största dricksvattenproducenter. I Skåne levererar de dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne med de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket.

I Vombverket produceras rent och friskt dricksvatten genom att man efterliknar den naturliga process då regnvatten sakta infiltrerar ner genom markens olika sand- och gruslager och så småningom bildar grundvatten. Därefter sker bland annat luftning och avhärdning. Nu gör Sydvatten stora investeringar och rustar upp med ytterligare kapacitet och kompletterar med ytterligare ett barriärssteg med desinficering med UV-anläggningar från Christian Berner.

— UV-anläggningen utgör sista steget innan vattnet levereras till konsumenterna. Anläggningen är dimensionerad för att kunna möta ett större kapacitetsbehov av dricksvatten i framtiden, säger Karolin Wennerbeck, produktionschef Sydvatten

UV-aggregatet serie K kommer att driftsättas på Vombverket under 2023. Tillverkaren är tyska Wedeco AG, Xylem.

— Det viktigaste för oss är att kunna möjliggöra livsmedelsgodkänt dricksvatten på ett energieffektivt och säkert sätt och samtidigt kunna mäta vattenflöde och UV-intensitet online, säger Patrick Roggenfors, teknisk säljare på Christian Berner AB.

Vill du också diskutera vattenrening och desinfektion?

Patrick Roggenfors
Patrick Roggenfors
Teknisk säljare, Miljö- och vätsketeknik

Dela