Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Termiska-isolatorer_1

Termiska isolatorer

Stoppar värmeförluster

Värmeisolatorer används mellan horisontella och vertikala förbindelser i interna och externa element för att förhindra köldbryggor. De ger en enkel och effektiv lösning för att uppfylla kraven för minskning av värmeförluster och risk för kondens.

Huvudsakliga användningsområden

 • Stål mot stål
 • Stål mot betong
 • Stål mot trä
 • Betong mot betong

Minskar risk för kondens

Värmeisolatorer används vid nybyggnation och renoveringar bl.a. i följande konstruktioner:

 • Förbindelse mellan fasad och stomme
 • Markiser och skärmtak
 • Tekniska rum på tak
 • Mellan externa och interna element
 • Mellan bottenram och grundläggning
 • Utvändiga balkonger och trappor
 • Förbindelse till existerande strukturer

Kontakta oss för mer information:

Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Katarina Belianka
Katarina Belianka
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Olof Rosander
Olof Rosander
Teknisk säljare och produktchef, Vibrationsteknik

Farrat värmeisolatorer består av högklassiga material. De erbjuder två typer - Farrat TBL och Farrat TBK.

Materialen har oberoende testats och godkänts av Steel Construction Institute (SCI) under “Assessed Product” Quality Mark Scheme.

I de flesta tillämpningar uppfyller Del L med användning av plattor mellan 5 och 25 mm i tjocklek.

Vanligvis används värmeisolatorer på platser som inte kräver brandskydd. Om brandklassning krävs, kan detta göras med hjälp av brandskyddsplattor eller spraysystem. Alternativt kan klassificeringen göras under förutsättning att förlusten av värmeisolering skett efter händelsen.