Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1
Sylomer-SR_1

Sylomer® SR

Materialet är väldokumenterat och i våra produktblad visas även hur väl materialet fungerar vid höga frekvenser, olika temperaturer och låga amplituder. SYLOMER® har en relativt liten förstyvning vid dessa förhållanden, jämfört med andra material. SYLOMER® är registrerat i BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda hus och är även listad i Husproduktportalen för byggnadsprodukter som kan användas i Nordiska Svanenmärkta hus. Vi har utfört mätningar på SP i Borås avseende förbättring av ljudisoleringen hos träbjälklag med SYLOMER®. 

Sylomer används till ett mycket brett områdes inom både bygg och industri i och med dess extremt långa livslängd och mycket goda kvalitet.

Garanterat lång hållbarhet

Sylomer-material ger golvkonstruktioner goda akustiska egenskaper och har bestående elasticitet. Det innebär en funktionsgaranti för lång tid framöver. Tillsammans med en stor variation av produkter, tekniska lösningar och olika
prisklasser, kan vi utlova stor kundnöjdhet hos alla parter - från entreprenören till hyresgästen.

I lokaler med krav på hög ljudisolering gäller speciella konstruktioner och lösningar. Här används tekniken rum-i-rum för maximal avskärmning av ljudstörningar. För övriga lokaler används normalt Damtec stegljudsmattor. Vilken typ som är mest lämplig bestäms av ytskiktet.

Byggnader med trästomme kräver många gånger akustisk expertis och för att klara Ljudklass A, B och C används dynamiskt mjuka stegljudsplattor eller lister av Sylomer® och Sylodyn®. Så som Silent L, Silent L+ Silent P Silent P+
Läs mer i broschyren Stegljudsisolering i träbjälklag

Kontakta oss för mer information:

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik

Sylomer® används för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är höga. Materialet är fjädrande med relativt hög inre dämpning.

  • Vibrationsisolerande, även vid låga amplituder
  • Stomljudsisolerande, även vid höga frekvenser
  • Hög kemisk resistens
  • Väldokumenterat
  • Lång livslängd

Vibrationsinsolerande hängare

Alternativa produkter kan, beroende på aktuella krav, vara

  • SYLODYN®
  • Stegljudsmattor
  • Stålfjäderelement
  • Gummiisolatorer.