Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Matrox_1
Matrox_1
Matrox_1
Matrox_1

Matrox®

Matroxsortimentet består av polymertekniska plaster som löser friktion- och slitageproblem. Matrox karaktäriseras av exceptionellt låg friktion, enastående slitstyrka, hög slagstyrka, utmärkt kemikaliebeständighet och överlägsen prestanda vid krävande applikationer.

Matrox har speciellt utvecklats för bulkmaterialhantering och gruvindustrin för att minska de typiska flödesproblemen för bulkmaterial i behållare, trattar, rännor, lastbilsflak och andra applikationer.

 

Kontakta oss

  • Gruvdrift
  • Transport
  • Lagring och hantering
  • Bearbetning
  • Bulkmaterialhantering

Matrox karaktäriseras av:

  • Exceptionellt låg friktion
  • Enastående slitstyrka
  • Hög slagstyrka
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Överlägsen prestanda vid krävande applikationer