Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Gravimetrisk-vatskedoserare_1

Gravimetrisk vätskedoserare

  • Loss-in-weight gravimetrisk doserare eller Coriolis princip
  • Doserar vätskor med låg till hög viskositet
  • Olika doseringspumptyper finns tillgängliga beroende på typ av vätska
  • Möjlighet att värma hela eller delar av utrustningen

Kontakta oss för mer information:

Jerry Heinonen
Jerry Heinonen
Teknisk säljare, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar