Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Halvautomatiska-krympforslutare_1

Halvautomatiska krympförslutare, bordsmodeller – FP serien

Skyddar mot förslitningsskador: Placera aluminium kapsylen/toppen på flaskan och aktivera FP120 genom att trycka flaskan mot mothållet. För FP120-R så aktiveras skruvdragare när flaskan roteras till positionen under förslutaren.

Drivning: Elektropneumatisk med pneumatisk krympförslutning och lyft/sänkning för båda versioner. Manuell frammatning i en FP120-R.

Kapacitet: ca. 20-25 enheter/min. Kapaciteten beror på operatörens arbetshastighet.

Snabbt flaskformatsbyte: För FP120 så sker ett formatbyte på mindre än 2 minuter utan verktyg. Krymphuvudet justeras enkelt i höjdled och kan snabbt bytas ut mot ett annat. För FP120 så justeras eller byts mothållet ut med ett handgrepp. Flaskformatsatser till FP12-R byts på mindre än 5 minuter.

Lågt partikelutsläpp: Krymphuvudet är konstruerat för att alstra så lite partiklar som möjligt vid förslutning.

Kontakta oss för mer information:

Mikael Rosén
Mikael Rosén
Teknisk säljare, Fyllningsteknik, Processanläggningar

Flaskmått:

  • Max. flaskdiameter: 120 mm
  • Max. flaskhöjd: 250 mm

Kapsylmått:
Tillgängliga dimensioner för krympverktyg är; 7,5 mm - 8,0 mm - 13 mm - 20 mm - 32 mm