Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Membranfilter_3

Membranfilter

Membranfilter eller "membran" är mikroporösa plastfilmer. Genom ytfångst behåller membranen partiklar eller mikroorganismer som är större än deras porstorlek. Vissa partiklar som är mindre än den angivna porstorleken kan behållas av andra mekanismer.

  • Styrka: både den längstgående och laterala styrkan kontrolleras.
  • Kemiskt och biologiskt ren: Som en del av en övergripande kvalitetsprogram, används endast reagenser och råmaterial med hög renhet. Membranen hanteras i ett klass 1000 renrum för att minimera föroreningar.
  • Tunna membran med hög porositet: jämnsmala membran (vanligtvis 150 ^ m) med hög porositet (ca 80%) ger högt gas-och vätskeflöde per ytenhet. Hög porositet ger också stor yta för adsorption eller bindning.
  • Termostabila: Alla Advantecs membran kan steriliseras genom autoklavering. Driftstemperaturer på upp till 180°C kan uppnås beroende på membranpolymeren.