Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Senast uppdaterad: 24-01-16 | 12:19

Betongteknik i Nacka AB och Christian Berner AB vibrationsisolerar Hemköps nya butik i Stadshagen

En god ljudmiljö innebär att kunna höra det man vill höra, utan att störas av buller och vibrationer från omgivningen. Den utmaningen stod Hemköp inför när de skulle öppna sin nya butik i bottenvåningen av ett flerbostadshus på Kungsholmen.

För att skapa en god ljudmiljö för både besökare och de boende har Betongteknik i Nacka AB tillsammans med Christian Berner AB vibrationsisolerat betongplattan. Valet föll på stegljudsmattan Damtec WAVE 3D 17/8 mm som är med i Svanens Husproduktportal. Damtec WAVE 3D isolerar stegljud samt förebygger att stomljud transportera sig vidare i stommen och uppåt i väggarna.

- Samarbetet med Christian Berner AB har varit en avgörande faktor för att vi skulle nå de högt ställda ljudkraven på golvet. Projektet har genomförts framgångsrikt och vi är mycket nöjda med resultatet säger Anders Eklund, VD för Betongteknik i Nacka AB.

Den nya moderna butiken har tagit fasta på smarta lösningar i allt från akustiken till energisnål LED-belysning och att använda sin överskottsvärme till att värma fastighetens vatten.

- Ett roligt samarbete med Betongteknik i Nacka AB som gjutit betonggolvet. Ett gott exempel på hur vårt arbete förbättrar människors vardag säger Christopher Ehnemark, Teknisk säljare på Christian Berner AB.

Vill du veta mer om vibrationsdämpning och stomljudsisolering kontakta

Christopher Ehnemark
Christopher Ehnemark
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik

Dela