Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

VIBex_1

VIBex® Fiberförstärkt kloroprengummi

VIBex fiberförstärkta kloroprengummi är ett bärlager i elastiskt material med mycket hög styrka och styvhet. Den är lämplig för bygg- och industriapplikationer där mycket höga belastningar förekommer.

Kontakta oss för mer information:

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik

VIBex används som bärlager och för vibrations- och stomljudsisolering vid höga laster. Inom bygg används den på pelartoppar och balkupplag m.m. Den används även som stötdämpning inom industrin, t.ex. under press- och stansmaskiner samt under smidesstäd.

VIBex fiberförstärkta kloroprengummi är ett elastiskt material som uppvisar låg krypning, förutsatt att laster ej överskrider max tillåtna.

  • Den har en arbetstemperatur mellan -10 till +80º C och tillåtet område mellan -30 till +120º C.
  • Åldringsegenskaperna är mycket goda med förväntad livslängd >60 år.
  • Resistensen mot ozon och olja är mycket hög.