Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

VIBex_1

VIBex® Fiberförstärkt kloroprengummi

VIBex fiberförstärkta kloroprengummi är ett bärlager i elastiskt material med mycket hög styrka och styvhet. Den är lämplig för bygg- och industriapplikationer där mycket höga belastningar förekommer.

Kontakta oss för mer information:

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Katarina Belianka
Katarina Belianka
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Olof Rosander
Olof Rosander
Teknisk säljare och produktchef, Vibrationsteknik

VIBex används som bärlager och för vibrations- och stomljudsisolering vid höga laster. Inom bygg används den på pelartoppar och balkupplag m.m. Den används även som stötdämpning inom industrin, t.ex. under press- och stansmaskiner samt under smidesstäd.

VIBex fiberförstärkta kloroprengummi är ett elastiskt material som uppvisar låg krypning, förutsatt att laster ej överskrider max tillåtna.

  • Den har en arbetstemperatur mellan -10 till +80º C och tillåtet område mellan -30 till +120º C.
  • Åldringsegenskaperna är mycket goda med förväntad livslängd >60 år.
  • Resistensen mot ozon och olja är mycket hög.